Kort #35387

 Winge, l[sak] M[artin]
Idun. Svenska skaldeprof, med esthetisk och his
torisk inledning, för scholungdomens bildning
utg. af ...
Stockholm 1835
8

Information

Kortnr:
35387
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Winge, l[sak] M[artin]
Idun. Svenska skaldeprof, med esthetisk och his
torisk inledning, för scholungdomens bildning
utg. af ...
Stockholm 1835
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort