Kort #35294

 Weltzin, c[arolina]
Sa m*/. 3-0^
Hy kokbok. Eller Anwisning till en myckenhet nu
brukliga mat-rätters tillredande, jemte ett bi-
hang innehållande kunskaper om hwarjehanda hus-
hålls-rön.
3. uppl.
Stockholm 1814.	8.
Härmed samb.: Weltzin, C., Anwisning till
tarfwelig matredning. 1818.
Weltzin, C., Anwisning till
potäters mångfaldiga begagn-
ande. 1819.
(6), 322 s.

Information

Kortnr:
35294
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Weltzin, c[arolina]
Sa m*/. 3-0^
Hy kokbok. Eller Anwisning till en myckenhet nu
brukliga mat-rätters tillredande, jemte ett bi-
hang innehållande kunskaper om hwarjehanda hus-
hålls-rön.
3. uppl.
Stockholm 1814. 8.
Härmed samb.: Weltzin, C., Anwisning till
tarfwelig matredning. 1818.
Weltzin, C., Anwisning till
potäters mångfaldiga begagn-
ande. 1819.
(6), 322 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort