Kort #35346

 +W etterberg h, Joh
Se: Pope, A., Menniskan ... 1817.

Information

Kortnr:
35346
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+W etterberg h, Joh
Se: Pope, A., Menniskan ... 1817.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort