Kort #35272

 
Varför
H var för dricker du? Af
2. uppl.
Gefle 1893.	8*
ICaps.: Skrifter till Nykterhetens befrämjande
4 s.

Information

Kortnr:
35272
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:


Varför
H var för dricker du? Af
2. uppl.
Gefle 1893. 8*
ICaps.: Skrifter till Nykterhetens befrämjande
4 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort