Kort #35312

 S~anJ- 2 o3/j /..
Wastdahl, Eleonora Paixlina Emilia
■Rebeckas nej. nykterhets- och folkskrift, till-
egnad isynnerhet Smålands ungdom af förf. till
"Drinkaren och hans dotter".
.Jönköping 1843. [Anon.]	8.
IQ M 5
J J y \ 1 J •
fa p s. :
Skrifter til] Ny]terhetens befrämjande
m—t»7

Information

Kortnr:
35312
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

S~anJ- 2 o3/j /..
Wastdahl, Eleonora Paixlina Emilia
■Rebeckas nej. nykterhets- och folkskrift, till-
egnad isynnerhet Smålands ungdom af förf. till
"Drinkaren och hans dotter".
.Jönköping 1843. [Anon.] 8.
IQ M 5
J J y \ 1 J •
fa p s. :
Skrifter til] Ny]terhetens befrämjande
m—t»7

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort