Kort #35413

 Sar»/. &O3/22 .
Witzleben, Karl August Friedrich von
Malteser-korset, eller Candias belägring. Roman-
tisk berättelse af A. von Tromlitz, förf. till
Pappenheimarne, m.m. Öfvers. [av N.W. Lundeqvist]
D. 1-2.
Stockholm 1834. [Pseud.]	8.
1.	(2), 136 s.
2.	(2), 132 s.
1 vol.

Information

Kortnr:
35413
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Sar»/. &O3/22 .
Witzleben, Karl August Friedrich von
Malteser-korset, eller Candias belägring. Roman-
tisk berättelse af A. von Tromlitz, förf. till
Pappenheimarne, m.m. Öfvers. [av N.W. Lundeqvist]
D. 1-2.
Stockholm 1834. [Pseud.] 8.
1. (2), 136 s.
2. (2), 132 s.
1 vol.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort