Kort #35462

 
Ålande r, C	A
Receptbok för alla innehållande öfver 400 före-
skrifter att på egen hand bereda nödvändighets-
artiklar och allmännyttiga medel af alla slag.
Samlade och till en stor del afprofvade af ...
Stockholm 1886.	8.
^ Kemisk-tekniskt bibliotek. 4.
(2), 102, (2) s.

Information

Kortnr:
35462
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:


Ålande r, C A
Receptbok för alla innehållande öfver 400 före-
skrifter att på egen hand bereda nödvändighets-
artiklar och allmännyttiga medel af alla slag.
Samlade och till en stor del afprofvade af ...
Stockholm 1886. 8.
^ Kemisk-tekniskt bibliotek. 4.
(2), 102, (2) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort