Kort #35384

 Winckler, E
Sa.r»l.	å°ys.ZB t
Handbok i femissberedning till målning, lacke-
ring, möbler samt andra finare och gröfre trä-
arbeten ... jemte beskrifning & behöfliga mate-
rialier, äfvensom tabell för profning af sprit.
Efter ... m.fl. bearb. af Jac. D. Leufvenmark,
förf. till ”Handbok för viner och spirituösa".
Stockholm 1870.	8.
xii, 127 s.
_______________ 2. uppl., omarb. efter 3. origi-
naluppl.
Stockholm (tr. Carlshamn) 1884.	8.
xii, 120 s.
Allmännyttigt handbibliotek. Er 39

Information

Kortnr:
35384
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Winckler, E
Sa.r»l. å°ys.ZB t
Handbok i femissberedning till målning, lacke-
ring, möbler samt andra finare och gröfre trä-
arbeten ... jemte beskrifning & behöfliga mate-
rialier, äfvensom tabell för profning af sprit.
Efter ... m.fl. bearb. af Jac. D. Leufvenmark,
förf. till ”Handbok för viner och spirituösa".
Stockholm 1870. 8.
xii, 127 s.
_______________ 2. uppl., omarb. efter 3. origi-
naluppl.
Stockholm (tr. Carlshamn) 1884. 8.
xii, 120 s.
Allmännyttigt handbibliotek. Er 39

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort