Kort #35317

 farvx I. 5 ° V-J . rrv
7' ejstcr. i " ", j[ohan]
[kubr.:]	rd till wåra skolgossar.
Mallmö 187C.	8.
Kaps.
Skrifter till Nykterhetens befrämjande
01 w
• - ~	9

Information

Kortnr:
35317
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

farvx I. 5 ° V-J . rrv
7' ejstcr. i " ", j[ohan]
[kubr.:] rd till wåra skolgossar.
Mallmö 187C. 8.
Kaps.
Skrifter till Nykterhetens befrämjande
01 w
• - ~ 9

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort