Kort #35323

 1
Xe^/. 101
3,s:/r-n
Westerberg, Ludvig
Ny swensk bref- och formulärbok innehållande en
fullständig anwisning till författande af alla
slags bref ware sig familj- eller affärsbref,
samt mönster för alla andra slags uppsatser ...
såsom kontrakter ... räkningar m.m. af L.U. Alm-
+
qvist. Tillökt med en rättskrifningslära.
2. uppl.
Stockholm (tr. Upsala) 1848. [Pseud.]	8.
(6), 149 s.
Stockholm (tr. Gefle) 1851.
5. uppl.
8.
(2), 174, (3) s

Information

Kortnr:
35323
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

1
Xe^/. 101
3,s:/r-n
Westerberg, Ludvig
Ny swensk bref- och formulärbok innehållande en
fullständig anwisning till författande af alla
slags bref ware sig familj- eller affärsbref,
samt mönster för alla andra slags uppsatser ...
såsom kontrakter ... räkningar m.m. af L.U. Alm-
+
qvist. Tillökt med en rättskrifningslära.
2. uppl.
Stockholm (tr. Upsala) 1848. [Pseud.] 8.
(6), 149 s.
Stockholm (tr. Gefle) 1851.
5. uppl.
8.
(2), 174, (3) s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort