Kort #35369

 Wikström, Arvid
Till sällskapet "G.V." den 11 mars 1877.
[Leipzig 1877.] [Undert.: Alfred van Attan.]
pat. 8.
Samb. med: Goda Vänner, Sällskapet,. "G.V."
1866-1876. 1869, 1876.

Information

Kortnr:
35369
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wikström, Arvid
Till sällskapet "G.V." den 11 mars 1877.
[Leipzig 1877.] [Undert.: Alfred van Attan.]
pat. 8.
Samb. med: Goda Vänner, Sällskapet,. "G.V."
1866-1876. 1869, 1876.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort