Kort #35482

 + ö d e n
Kongl, preusiske secreterarens H.F.D. ... 1766.
Se: Fernbom, Henric Denisson

Information

Kortnr:
35482
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ ö d e n
Kongl, preusiske secreterarens H.F.D. ... 1766.
Se: Fernbom, Henric Denisson

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort