Kort #35259

 4-Wahrman, Sven Niclas
Se: Hochheimer, C.A.F., Allmän hushålls- och
konstbok. 1-2. 1805-07.
Wagener, S.C., Naturunder och länders märk-
värdigheter. 1-4. 1808-11.

Information

Kortnr:
35259
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

4-Wahrman, Sven Niclas
Se: Hochheimer, C.A.F., Allmän hushålls- och
konstbok. 1-2. 1805-07.
Wagener, S.C., Naturunder och länders märk-
värdigheter. 1-4. 1808-11.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort