Kort #35303

 7/ enström, Carl Edmund
Ä„/.	*°
Stockholmslifvet för tretio år sedan. En själa-
+
sörjares anteckningar.
Stockholm 1873. [Anon.]	8
(4), 115, (1) s.

Information

Kortnr:
35303
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

7/ enström, Carl Edmund
Ä„/. *°
Stockholmslifvet för tretio år sedan. En själa-
+
sörjares anteckningar.
Stockholm 1873. [Anon.] 8
(4), 115, (1) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort