Kort #35319

 W ester, Manne
V/aitz-Stina. Sn berättelse hemtad ur de svenske
finnarnes lif på "Wermelandsberg". Af ... (Förf.
till Femsjöns sagor.) Med ill. och författarens
, *>
portr.
Nr. 4.
Stockholm 1886.	8.
Illustrerade Stockholms Nyheter.
Kaps.: Folkskrifter af blandadt innehåll
Po ht K CdMrnaS

Information

Kortnr:
35319
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

W ester, Manne
V/aitz-Stina. Sn berättelse hemtad ur de svenske
finnarnes lif på "Wermelandsberg". Af ... (Förf.
till Femsjöns sagor.) Med ill. och författarens
, *>
portr.
Nr. 4.
Stockholm 1886. 8.
Illustrerade Stockholms Nyheter.
Kaps.: Folkskrifter af blandadt innehåll
Po ht K CdMrnaS

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort