Kort #35376

 Wilmsenf F[riedrich] P[hilipp]
Werldens ton och werldens seder. En rådgifvare
för unga män ooh ynglingar vid deras inträde i
stora verlden, såsom ett bihang till Knigges bok
Om umgänget med menniskor. Öfvers.
Stockholm 1828.	8.
Samb. med: Geijer, E.G., Den blå boken. 1837.
(8), 166 s.

Information

Kortnr:
35376
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wilmsenf F[riedrich] P[hilipp]
Werldens ton och werldens seder. En rådgifvare
för unga män ooh ynglingar vid deras inträde i
stora verlden, såsom ett bihang till Knigges bok
Om umgänget med menniskor. Öfvers.
Stockholm 1828. 8.
Samb. med: Geijer, E.G., Den blå boken. 1837.
(8), 166 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort