Kort #35405

 Visby idrottsförening.
Stadgar för - antagna vid grundandet af före-
ningen den 12 mars 1887.
Visby 1887.	8.
Kaps.: Idrottsföreningar

Information

Kortnr:
35405
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Visby idrottsförening.
Stadgar för - antagna vid grundandet af före-
ningen den 12 mars 1887.
Visby 1887. 8.
Kaps.: Idrottsföreningar

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort