Kort #35429

 Wåhlin, Christian
Fäderneslandets historia och stats-kunskap ...
10. tillökta uppl.
Lund 1818.	8.
(8), 352 s.
11. uppl.
Lund 1822
8

Information

Kortnr:
35429
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wåhlin, Christian
Fäderneslandets historia och stats-kunskap ...
10. tillökta uppl.
Lund 1818. 8.
(8), 352 s.
11. uppl.
Lund 1822
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort