Kort #35285

 Velander, j[ohan] p[eter]
Förberedande lärobok i geografi på grundvalen af
Ed. Erslevs läroböcker, utarb. af ... Med 65
bilder.
Stockholm 1880
8

Information

Kortnr:
35285
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Velander, j[ohan] p[eter]
Förberedande lärobok i geografi på grundvalen af
Ed. Erslevs läroböcker, utarb. af ... Med 65
bilder.
Stockholm 1880
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort