Kort #35354

 Wiberg, c[arl] P[redrik]
Sarn'- 303//a-'36
Lärobok i nyare geografin för elementar-lärover-
ken. Efter de nyaste källor utarb. af ...
Upsala 1852.	8.
(4), 138, (1) s.

Information

Kortnr:
35354
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wiberg, c[arl] P[redrik]
Sarn'- 303//a-'36
Lärobok i nyare geografin för elementar-lärover-
ken. Efter de nyaste källor utarb. af ...
Upsala 1852. 8.
(4), 138, (1) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort