Kort #35372

 + Wilhelm
Wilhelm Zabern. 1839.
Se: Hauch, Johannes Carsten von

Information

Kortnr:
35372
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ Wilhelm
Wilhelm Zabern. 1839.
Se: Hauch, Johannes Carsten von

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort