Kort #35455

 Åberg, j[on] o[lof]
"Lasse i gatan". Från Carl XIIss tid. Berättelse
för folket. [Titelpl.]
4. uppl.
Stockholm (tr. Norrköping) 1890.	8.

Information

Kortnr:
35455
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Åberg, j[on] o[lof]
"Lasse i gatan". Från Carl XIIss tid. Berättelse
för folket. [Titelpl.]
4. uppl.
Stockholm (tr. Norrköping) 1890. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort