Kort #35300

 S^l.
Wenners tröm, n[ils] G[ustaf]
Lärobok i allmänna historien för lägre elemen-
tar-lärowerk.
Örebro 1851.	8.
(2), 123, (1) s.
2. öfwersedda och tillökta uppl.
Örebro 1860.	8.
iv,. 122 s.

Information

Kortnr:
35300
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

S^l.
Wenners tröm, n[ils] G[ustaf]
Lärobok i allmänna historien för lägre elemen-
tar-lärowerk.
Örebro 1851. 8.
(2), 123, (1) s.
2. öfwersedda och tillökta uppl.
Örebro 1860. 8.
iv,. 122 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort