Kort #35251

 Waenerberg, Johan
Se: Ovidius Naso, P., Den romerske riddarens
1761.

Information

Kortnr:
35251
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Waenerberg, Johan
Se: Ovidius Naso, P., Den romerske riddarens
1761.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort