Kort #35417

 S03/i
ffolff, ELmil]
Läran om husdjurens utfodring enligt de nyaste
framstegen, isynnerhet sedan år 1860. öfvers. af
Wilhelm Härnqvist. Med förord af Hjalmar Nat-
horst.
Stockholm 1872.	8.
= Allmännyttigt handbibliotek. Hr 74.
(4), 138, (2) s.

Information

Kortnr:
35417
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

S03/i
ffolff, ELmil]
Läran om husdjurens utfodring enligt de nyaste
framstegen, isynnerhet sedan år 1860. öfvers. af
Wilhelm Härnqvist. Med förord af Hjalmar Nat-
horst.
Stockholm 1872. 8.
= Allmännyttigt handbibliotek. Hr 74.
(4), 138, (2) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort