Kort #35255

 Wahlquist, Vilhelm
.fam/. 10
'/•
/r • / 3
Det frivilliga skytteväsendet i Sverige. En re-
dogörelse öfver dess ställning vid årsskiftet
1901-1902 med tabeller, porträtt och afbildning
ar af medaljer m.m. Utg. af ...
Stockholm 1902.
146, 267, (2) s.

Information

Kortnr:
35255
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wahlquist, Vilhelm
.fam/. 10
'/•
/r • / 3
Det frivilliga skytteväsendet i Sverige. En re-
dogörelse öfver dess ställning vid årsskiftet
1901-1902 med tabeller, porträtt och afbildning
ar af medaljer m.m. Utg. af ...
Stockholm 1902.
146, 267, (2) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort