Kort #35293

 Weltzin, d[arolina]
Ny kokbok. Eller Anwisning till en myckenhet nu
brukliga mat-rätters tillredande, jemte ett bi-
hang innehållande kunskaper om hwarjehanda hus-
hålls-rön.
Stockholm 1804
8

Information

Kortnr:
35293
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Weltzin, d[arolina]
Ny kokbok. Eller Anwisning till en myckenhet nu
brukliga mat-rätters tillredande, jemte ett bi-
hang innehållande kunskaper om hwarjehanda hus-
hålls-rön.
Stockholm 1804
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort