Kort #35366

 *oy3/
',7 1 f o tiavarf
Myiterhetsföpeningen.
Stidgar.
Göteborg 188C.
(4) s.
laps.: Nykterhet Föreningar
f3 0
8.

Information

Kortnr:
35366
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

*oy3/
',7 1 f o tiavarf
Myiterhetsföpeningen.
Stidgar.
Göteborg 188C.
(4) s.
laps.: Nykterhet Föreningar
f3 0
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort