Kort #35373

 + f i Ilas son, Mathilda
Se: Stretton, H#, Enoch Rodens ungdomsöden. 1872,
Tucker, C.M., Gamla vänner med nya ansigten.
1873.

Information

Kortnr:
35373
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ f i Ilas son, Mathilda
Se: Stretton, H#, Enoch Rodens ungdomsöden. 1872,
Tucker, C.M., Gamla vänner med nya ansigten.
1873.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort