Kort #35419

 Wongers, B[engt]
Swenska historien i kort sammandrag för folk-
-skolor.
Örebro 1838

Information

Kortnr:
35419
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wongers, B[engt]
Swenska historien i kort sammandrag för folk-
-skolor.
Örebro 1838

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort