Kort #35382

 SoLh^l.	•
Vincent, L[ouis]
Handbok i rördikning (draining) eller sättet att
medelst täckta diken afleda öfwerflödigt watten
från åker och odlad äng. För Sveriges åkerbruks-
idkande innevånare öfvers. af Gustaf Herman. Med
15 fig.
Stockholm 1853.	8.
*r Bibliothek för landtmän m.fl. Hr 7.
(4), 82, (2) s.
Kaps.s Bibi. för Landtmän m.fl.

Information

Kortnr:
35382
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

SoLh^l. •
Vincent, L[ouis]
Handbok i rördikning (draining) eller sättet att
medelst täckta diken afleda öfwerflödigt watten
från åker och odlad äng. För Sveriges åkerbruks-
idkande innevånare öfvers. af Gustaf Herman. Med
15 fig.
Stockholm 1853. 8.
*r Bibliothek för landtmän m.fl. Hr 7.
(4), 82, (2) s.
Kaps.s Bibi. för Landtmän m.fl.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort