Kort #35403

 W i r 8 é n, Ragnar
Sa»,/. S/Ö3

/O: f
Historia för folkskolan utarb. av ... på grund-
val av Grimberg-Wirsén-Svanström Sveriges histo
ria för folkskolan och Världshistoria för folk-
skolan. [ill.]
Stockholm 1954.	8
vi, 448, (1) s.

Information

Kortnr:
35403
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

W i r 8 é n, Ragnar
Sa»,/. S/Ö3

/O: f
Historia för folkskolan utarb. av ... på grund-
val av Grimberg-Wirsén-Svanström Sveriges histo
ria för folkskolan och Världshistoria för folk-
skolan. [ill.]
Stockholm 1954. 8
vi, 448, (1) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort