Kort #35483

 + ö dman, Tycho
Se: Feilitzen, V. von, Första handledning vid
utbildning i skidlöpning. 1926.

Information

Kortnr:
35483
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ ö dman, Tycho
Se: Feilitzen, V. von, Första handledning vid
utbildning i skidlöpning. 1926.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort