Kort #35497

 tber 3, j[akob]
Tali wid Linköpings stifts nykterhets-sällskaps
årsmöte i Hellestad den 21 juni 1847.
Linköping 1847.	&.
116 s.
Eaps.: Skrifter till Nykterhetens befrämjande

Information

Kortnr:
35497
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

tber 3, j[akob]
Tali wid Linköpings stifts nykterhets-sällskaps
årsmöte i Hellestad den 21 juni 1847.
Linköping 1847. &.
116 s.
Eaps.: Skrifter till Nykterhetens befrämjande

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort