Kort #35431

 
:/?r-/VS
Vägvisaren
Vägvisaren, handbok för Östersund Good Templars
1-3, 5-6, 9-10.
Östersund 1886-88.
Independent Order of Good Templars of the
World.
36 s.

Information

Kortnr:
35431
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:


:/?r-/VS
Vägvisaren
Vägvisaren, handbok för Östersund Good Templars
1-3, 5-6, 9-10.
Östersund 1886-88.
Independent Order of Good Templars of the
World.
36 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort