Kort #35477

 öberg, [Karl Johan] Emil
Den praktiske landtmätaren. Anvisning att full-
komligt på egen hand uppmäta och afväga egor,
beräkna höjder samt mäta plana och solida figu-
rer. Af ... förf. till "Sveriges läkedomsväxter"
"Den lilla växtläkeboken" m.fl. Med 55 fig. i
träsnitt.
2. uppl.
Stockholm 1875.	8.
41 s.
_______________ 3. uppl.
Stockholm (tr. Karlshamn) 1887.	8.
40 s.
= Allmännyttigt handbibliotek. Nr 37.

Information

Kortnr:
35477
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

öberg, [Karl Johan] Emil
Den praktiske landtmätaren. Anvisning att full-
komligt på egen hand uppmäta och afväga egor,
beräkna höjder samt mäta plana och solida figu-
rer. Af ... förf. till "Sveriges läkedomsväxter"
"Den lilla växtläkeboken" m.fl. Med 55 fig. i
träsnitt.
2. uppl.
Stockholm 1875. 8.
41 s.
_______________ 3. uppl.
Stockholm (tr. Karlshamn) 1887. 8.
40 s.
= Allmännyttigt handbibliotek. Nr 37.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort