Kort #35306

 5~a»i/.	•' r V?
9 rnberg, Hjalmar
•Tlejd med nykterhetsfantasternai" Hn kritik öfve
H.lj. Janssons i Sundbyberg uttalanden om och an
grepp på den.moderna helnykterhetsrörelsen. Fö-
redjrag hållet i Sundbyberg den 13 juni 1394.
Stockholm 1894.	8
3]0 s.
Klaps.: Skrifter till ITykterhetens befrämjande
T-W.

Information

Kortnr:
35306
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

5~a»i/. •' r V?
9 rnberg, Hjalmar
•Tlejd med nykterhetsfantasternai" Hn kritik öfve
H.lj. Janssons i Sundbyberg uttalanden om och an
grepp på den.moderna helnykterhetsrörelsen. Fö-
redjrag hållet i Sundbyberg den 13 juni 1394.
Stockholm 1894. 8
3]0 s.
Klaps.: Skrifter till ITykterhetens befrämjande
T-W.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort