Kort #35355

 + W i
Se:
berg Thompson, Martha
Superbly Swedish. [1983.]

Information

Kortnr:
35355
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ W i
Se:
berg Thompson, Martha
Superbly Swedish. [1983.]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort