Kort #35399

 Wipperling, Nils Fredrik
Ny brefställare för älskande. Jemte några reglor
för umgängeslifwet, samt werser till album och
minnesböcker. Af Herman liljestängel.
-4-
Stockholm 1856. [Pseud.]	8.
88 s.
Stockholm 1863. [Pseud.]	8.
84 s.
Stockholm (tr. Köping) 1882. [Pseud.]
8

Information

Kortnr:
35399
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wipperling, Nils Fredrik
Ny brefställare för älskande. Jemte några reglor
för umgängeslifwet, samt werser till album och
minnesböcker. Af Herman liljestängel.
-4-
Stockholm 1856. [Pseud.] 8.
88 s.
Stockholm 1863. [Pseud.] 8.
84 s.
Stockholm (tr. Köping) 1882. [Pseud.]
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort