Kort #35297

 Wendell, Henning
303//a;3/
Lärobok i fosterlandets historia för svenska
folkskolans barn.
Stockholm 1884.
(2), 64 s.
8.

Information

Kortnr:
35297
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wendell, Henning
303//a;3/
Lärobok i fosterlandets historia för svenska
folkskolans barn.
Stockholm 1884.
(2), 64 s.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort