Kort #35393

 Vingåker
Sa.»,!-	2°3/^; 3yy
Skytteföreningen.
Stadgar. Af landshöfdinge-embetet i Söderman'
lands län faststälda den 16 december 1886.
Eskilstuna 1888.
Kaps.: Fiske- Jagt- och Skytteföreningar
8.

Information

Kortnr:
35393
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Vingåker
Sa.»,!- 2°3/^; 3yy
Skytteföreningen.
Stadgar. Af landshöfdinge-embetet i Söderman'
lands län faststälda den 16 december 1886.
Eskilstuna 1888.
Kaps.: Fiske- Jagt- och Skytteföreningar
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort