Kort #35330

 2
Westerberg, L[udvig]
L. Westerbergs Skriftställare för det borgerliga
affärslifwet ... 5. uppl., till stor del omarb.
och rättad efter senaste riksdag samt tillökad,
bland annat med kommunalförfattningarne och kon-
kurslagen i sammandrag, näringsförfattningen och
brottmålslagen i de delar, som beröra affärs-
lifwet, äfwensom uppgift på främmande myntsor-
ter, mått och wigt.
Stockholm 1869.	8.
(4), 229, (5)
s.

Information

Kortnr:
35330
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

2
Westerberg, L[udvig]
L. Westerbergs Skriftställare för det borgerliga
affärslifwet ... 5. uppl., till stor del omarb.
och rättad efter senaste riksdag samt tillökad,
bland annat med kommunalförfattningarne och kon-
kurslagen i sammandrag, näringsförfattningen och
brottmålslagen i de delar, som beröra affärs-
lifwet, äfwensom uppgift på främmande myntsor-
ter, mått och wigt.
Stockholm 1869. 8.
(4), 229, (5)
s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort