Kort #35278

 + V arningsord
Några varningsord till svenska folket. 1851.
Se: Lindwall, Bengt Niklas Adolf

Information

Kortnr:
35278
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

+ V arningsord
Några varningsord till svenska folket. 1851.
Se: Lindwall, Bengt Niklas Adolf

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort