Kort #35461

 Co
aoy.
3t -•
Åkerström, p[er]
?1ykterhets-tal hållet å Ahlnön Crefaldijhets-
r
-söndagen. LciCj, eller den 14 junii 1840.
Suhdswall 1842.	8.
8 s.
Haps.: Skrifter till nykterhetens befrämjande
T-Wi-

Information

Kortnr:
35461
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Co
aoy.
3t -•
Åkerström, p[er]
?1ykterhets-tal hållet å Ahlnön Crefaldijhets-
r
-söndagen. LciCj, eller den 14 junii 1840.
Suhdswall 1842. 8.
8 s.
Haps.: Skrifter till nykterhetens befrämjande
T-Wi-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort