Kort #35252

 Wagener, Sam[uel] Chr[istoph]
Naturunder och länders märkvärdigheter, öfvers.
af S.N. Wahrman. Med kopparstick.
D. 1-4.
Örebro 1808-11.
1.	(6), 522 s., 1 utviksbl.
2.	(6), 318 s., 2 utviksbl.
3.	(6), 262 s., 2 utviksbl.
4.	(6), 280 s., 1 planschbi.
8.
1808.
1809.
1809.
1811.

Information

Kortnr:
35252
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wagener, Sam[uel] Chr[istoph]
Naturunder och länders märkvärdigheter, öfvers.
af S.N. Wahrman. Med kopparstick.
D. 1-4.
Örebro 1808-11.
1. (6), 522 s., 1 utviksbl.
2. (6), 318 s., 2 utviksbl.
3. (6), 262 s., 2 utviksbl.
4. (6), 280 s., 1 planschbi.
8.
1808.
1809.
1809.
1811.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort