Kort #35269

 Wallmark, P[eter] A[dam]
3<33/2?; a?
Nyårsgåfva till damer och kavaljerer, för år
1803.
Stockholm 1802.	8.
Härmed samb.: Fernbom, H.D., Kongl. preusiske
secreterarens H.F.D. ... 1766.
(6), 154, (4)
Huber, T., Den fyratioåriga
frun. 1802,
Järnmasken, Järn-masquen. 1807.
s., 2 pl.

Information

Kortnr:
35269
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wallmark, P[eter] A[dam]
3<33/2?; a?
Nyårsgåfva till damer och kavaljerer, för år
1803.
Stockholm 1802. 8.
Härmed samb.: Fernbom, H.D., Kongl. preusiske
secreterarens H.F.D. ... 1766.
(6), 154, (4)
Huber, T., Den fyratioåriga
frun. 1802,
Järnmasken, Järn-masquen. 1807.
s., 2 pl.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort