Kort #35377

 Wilson, Georg
Kunskapens fem portar. En bok för tänkande vän-
ner af naturen samt för ungdom af de bildade
klasserna, öfvers. [av J.H. Lagerbaum],
Stockholm 1863
8

Information

Kortnr:
35377
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Wilson, Georg
Kunskapens fem portar. En bok för tänkande vän-
ner af naturen samt för ungdom af de bildade
klasserna, öfvers. [av J.H. Lagerbaum],
Stockholm 1863
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort