Kort #35281

 Vaxholm
^°Y•'/??-
/«■?
Vaxholms segelsällskap.
Bildadt den 7 aug. 1878. [stadgar och seglings-
regler.]
Stockholm 1881.	16.
________________ Stadgar och seglingsregler.
Stockholm 1886.
Kaps.: Segelsällskap
16.

Information

Kortnr:
35281
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Vaxholm
^°Y•'/??-
/«■?
Vaxholms segelsällskap.
Bildadt den 7 aug. 1878. [stadgar och seglings-
regler.]
Stockholm 1881. 16.
________________ Stadgar och seglingsregler.
Stockholm 1886.
Kaps.: Segelsällskap
16.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort