Kort #35424

 Sarr, I- 30 “*/?/ ; r?5
netljxj d, 3[rik] Tv[ilhelir.]
JTykjterhetsföfeläsning hållen för Upaala studen-
ter i maj 1885. (Aftryck ur "Ansgrriua".)
Stqckholm 1885.	8.
21 s.
Haps.; ifter till Nykterhetens befrämjande

Information

Kortnr:
35424
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

Sarr, I- 30 “*/?/ ; r?5
netljxj d, 3[rik] Tv[ilhelir.]
JTykjterhetsföfeläsning hållen för Upaala studen-
ter i maj 1885. (Aftryck ur "Ansgrriua".)
Stqckholm 1885. 8.
21 s.
Haps.; ifter till Nykterhetens befrämjande

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort