Kort #35470

 4-Äktenskap
Tvenne äktenskap. 1847.
Se: Crusenstolpe, Magnus Jacob

Information

Kortnr:
35470
Låda:
072 SAML.203 V-
Text:

4-Äktenskap
Tvenne äktenskap. 1847.
Se: Crusenstolpe, Magnus Jacob

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort